Certifierade i Robust fiber

Fiber och Elkraft i Norr AB är nu certifierade i Robust fiber.

Certifieringen kan sammanfattas med att vi har kvalitetssäkrat vårt arbete med att förlägga fiberoptiska nät.

Kunskaperna bidrar till att göra Sverige till ett föregångsland för robusta anläggningar inom fiber.

För mer information om Robust Fiber besök robustfiber.se