fibersvetsning

Vi är härdade av att många gånger arbeta
under svåra förhållanden,som kyla, mörker
och trånga utrymmen, utan att det påverkar
kvaliteten i vårt arbete.