Optiskt distributionsnät (ODF)

 Det är upp till ändutrustningens ägare att ansvara för sin egen utrustning, samt dess kapacitet och
 kostnad. Anslutningspunkten heter ODF (optiskt distributionsfält).

 Vi projekterar och installerar ODF:er i stads och fastighetsnät.