Kabel anvisningar

Vi sätter ut eller anvisar ledningar i mark. De olika typerna är elkablar, signalkablar och optofiber. Om du ska gräva, spetta, borra eller göra andra liknande markarbeten där ledningar kan finnas SKA du anmäla detta i god tid innan arbetet ska utföras på ledningskollen.se