Fiber och Elkraft väljer att ansluta sig till Actemium

03 juni 2024

Fiber och Elkraft väljer att ansluta sig till Actemium

Fiber och Elkraft väljer att från och med den 1 november 2024 ansluta sig till varumärket Actemium, som är VINCI Energies globala varumärke riktat mot industrin. Ett strategiskt steg som genomförs samtidigt av systervarumärket INAC Process, 22 enheter inom Eitech samt en enhet inom Emil Lundgren.

I och med denna utökning av enheter kommer Actemiums verksamhet i Sverige att bestå av cirka 1 050 medarbetare fördelat på 31 affärsenheter utspridda från Helsingborg i söder till Kiruna i norr. Actemium ingår i ett globalt nätverk med över 24 400 medarbetare och 400 affärsenheter i 40 länder.

Strategier, affärsmodeller och tjänsteerbjudandet förändras inte – utan Fiber och Elkraft fortsätter att erbjuda sina tjänster utifrån sin lokala marknad och sina egna förutsättningar. Detta kommer inte heller innebära någon förändring i den legala strukturen och bolagstillhörigheten, när organisationsnummer och företagsnamn bibehålls intakt.

Vi förbereder oss nu och ser fram emot detta spännande steg i november, med stora förhoppningar på att vi ska kunna stötta Er ännu bättre i kommande projekt.