El

Våra elektriker och projektledare har expertis inom hela elteknikkedjan, från förberedande arbeten som mark- och kabelanvisningar till installationer av svagström och högspänning.

Vi är flexibla och utför tjänster på löpande och fastpris, och i vårt breda utbud ryms bland annat installation av elanläggningar, drift och underhåll av kraftstationer och elnät samt byggnation av transformatorstationer.

Alla våra medarbetare är givetvis välutbildade och har godkända ESA certifikat.

Några av våra expertisområden inom el

  • Svagströms- och belysningsinstallationer
  • Industri el
  • Ställverk och kraftmontage
  • Linjebyggnationer
  • Markförläggningar
  • Högspänningsarbeten upp till 130 kV
  • Kabelutsättningar
  • Besiktningar