Våra löften

För en bättre och hållbar framtid.

Som en del av VINCI Energies bygger vårt agerande och arbetssätt på VINCI-gruppens gemensamma manifest. Ett manifest omfattande 8 viktiga åtaganden, som bland annat består av en gemensam uppförandekod, fokus på innovation och främjande av grön tillväxt, nollvision för olyckor samt att motverka all form av diskriminering genom att främja mångfald och jämställdhet.

Den autonoma företagskulturen återspeglas sedan genom att våra lokala verksamhet har möjlighet att själv identifiera sina strategiska prioriteringar, och därmed arbeta med åtgärder som verkligen gör skillnad inom social och ekologisk hållbarhet på den plats man verkar.

Kulturen baseras även på att samla människor med olika bakgrund och erfarenheter.

Våra gemensamma löften

Vår säkerhetskultur, Safety Excellence, främjar ett säkert beteende och fokuserar på målet noll olyckor genom att arbeta riskbaserat. Läs mer!

Fiber och Elkrafts alla medarbetare förbinder sig till VINCI-koncernens gemensamma uppförandekod och regler avseende etik och korruption. Läs mer!

Under 2020 antogs en ny färdplan av VINCI koncernen inom miljöområdet. En färdplan som Fiber och Elkrafts verksamhet följer och antar egna strategier utifrån. Läs mer!

Innovation är ett av VINCI Energies-koncernens fokusområden och även vi jobbar aktivt för att driva på utvecklingen av framtidens elteknik utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Läs mer!

Vi hjälper varandra, utbyter kunskap och arbetar med tydliga mål för att uppnå gemensamma framgångar. Detta kännetecknas av våra värderingar som du kan ta del av här.

Vi delar våra löften med kunder och leverantörer

Fiber och Elkrafts verksamhet och medarbetare arbetar ständigt med att efterleva våra löften ovan. Vi förutsätter och har som krav att våra kunder har samsyn i detta förhållningssätt och delar våra löften genom att ha tydliga regler och riktlinjer vad gäller uppförande, förhållningssätt och respektfullt bemötande oss människor emellan.