Cookies

Om cookies på vår webbplats

Vi använder olika cookies (kakor) på webbplatsen för att:

  • Låta webbplatsen fungera på det sätt som avses,
  • Mäta dess besökare, och
  • Integrera tjänster som gör det användarvänligt.

Vissa cookies kräver förhandsgodkännande från dig och andra inte. Mer information ges nedan.

Vad är en cookie?

En cookie är en fil, generellt liten och identifierbar med ett namn, som placeras i din webbläsare av webbplatsen du besöker. Din webbläsare lagrar cookien tills slutet av dess giltighets- eller lagringsperiod och kommer att skicka tillbaka cookien till webbservern varje gång du besöker webbplatsen. Cookies möjliggör för oss att samla in information om din webbsurfing och tillhandahålla tjänster som är lämpliga för din enhet (PC, mobil eller platta). Vi använder inte cookies som kan identifiera dig personligen.

Tekniska cookies

Vi informerar dig om användningen av tekniska cookies som gör att webbplatsens huvudtjänster fungerar optimalt.

Beroende på webbläsarens inställningar kan du blockera dessa cookies. Att blockera dem kan dock påverka din upplevelse på webbplatsen negativt.

 Analytiska cookies

Analytiska cookies syftar till att mäta publiken på vår webbplats innehåll och avsnitt för att bedöma dem och organisera dem bättre. De gör det också möjligt för oss att upptäcka surfningsproblem och därmed göra våra tjänster mer användarvänliga.

Beroende på webbläsarens inställningar kan du blockera dessa cookies. Att blockera dem kan dock påverka din upplevelse på webbplatsen negativt.

Livslängden för dessa cookies överstiger inte 13 månader.

Matomo. Vi använder Matomo målgruppsmätningscookies, vars enda syfte är det som anges ovan, till vår enda fördel.

Dessa cookies tar enbart fram anonym statistik och siffror över webbplatsens trafik, och producerar inte någon individuell information.

 

Google Analytics. Vi begär ditt samtyckte innan vi, därtill, använder målgruppsmätningskakor för Google Analytics. Som standard antas vägran och dessa cookies placeras inte i din webbläsare eller aktiveras.

Förutom syftena för vår fördel som anges ovan, kan den samlade webbinformationen användas av Google Analytics via sitt eget konto för att erbjuda riktade annonser och innehåll baserat på din webbhistorik. Syftet och villkoren för den användningen beskrivs mer detaljerat här.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Cookies relaterade till sociala medier och tjänster från tredje part

Syfte. Vi begär ditt samtycke innan vi använder cookies relaterade till sociala medier och tjänster från tredje part, avsedda att underlätta delning av innehåll och göra webbplatsen mer användarvänlig. Som standard antas vägran och dessa cookies placeras inte i din webbläsare eller aktiveras.

Den samlade surfdatan kan användas av tredje part som driver dessa sociala medier och tjänster från tredje part på deras eget konto för att erbjuda riktade annonser och innehåll baserat på din webbhistorik. För mer information, rekommenderar vi att du tittar på deras sekretesspolicy och sidor för cookieinformation, listade nedan.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Tjänster från tredje part Sekretesspolicys och ytterligare information om cookies som används av tredje parter.
Facebook Facebook privacy policy

Information about cookies used by Facebook

Twitter Twitter privacy policy

Information about cookies used by Twitter

YouTube (Google) Google privacy policy
LinkedIn LinkedIn privacy policy

 

Information about cookies used by LinkedIn

Xing Xing privacy policy

 

Ytterligare information om cookies

CNIL – Verktyg för att hantera cookies (på franska)
PTS – Kakor (cookies) (på svenska)